ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’AMPA [28/10/2016]

De conformitat amb l’art. 9.b) dels Estatuts de l’AMPA del Col·legi el Carme, es convoca als pares i mares o tutors i tutores legals, a l’Assemblea General Extraordinària, que es celebrarà el proper divendres dia 28 d’ octubre de 2016 a les 21.00 hores, a la sala  de conferències de l’Escola, per al debat i aprovació, si escau, dels següents acords:

1.- Presentació de l’estat de comptes de l’AMPA

2.- Activitats portades a terme per l’AMPA curs 2015-2016

3.- Activitats organitzarà/participarà l’AMPA curs 2016-2017

4.- Beneficis de ser soci de l’AMPA

5.- Elecció de la disfressa del carnestoltes-2017

6.- Renovació parcial de la Junta Directiva de l’AMPA del Col·legi El Carme

Mollerussa, 20 d’octubre de 2016

El  President

Josep Garcíalogo 2014

 

CANDIDATURES:

Qui pot presentar-se? Els pares i/o mares o tutors i/o tutores legals que tinguin la pàtria potestat dels o de les alumnes matriculats o matriculades al centre, que conformin una unitat familiar i que siguin socis de l’AMPA (que estiguin al corrent dels pagaments de les quotes).

Quan es pot presentar? Fins el dimarts 25 d’octubre de 2016

On es pot presentar? A la porteria del’escola

Com es pot presentar? Escrit adreçat a l’AMPA amb els noms dels candidats (model a porteria)

 

ELECCIÓ:

Qui pot votar? els pares i/o mares o tutors i/o tutores legals que tinguin la pàtria potestat dels o de les alumnes matriculats o matriculades al centre, que siguin socis de l’AMPA (que estiguin al corrent dels pagaments de les quotes). El vot es per unitat familiar.

Quants membres es renoven? 3 membres (1/3 de la Junta). Es vota a un màxim de tres candidats.

Durada del càrrec: 3 anys.

Membres electes: hauran de ser presents a l’Assemblea el dia de l’elecció o justificar amb antelació la seva absència.

Comments are closed.