Que és l’AMPA?

Es una associació sense ànim de lucre que té per finalitat donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, a les mares i pares i tutors/es, els professors/es, els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.

Promoure la representació i la participació de les mares i els pares dels alumnes en el consell escolar del centre i altres òrgans col·legiats.
Facilitar la col·laboració del centre amb els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

DOCUMENTACIÓ D’INTERÈS:

► Estatuts I – Prova de descripció

► Estatuts II – Prova de descripció

► Model de candidatura AMPA – Prova de descripció

ORGANIGRAMA :

► Junta ampa 2015-2016
Microsoft Word - organigrama Ampa2015-2016